School Waiata

Whakataka Te Hau

Whakataka te hau ki te uru
Whakataka te hau ki te tonga
Kia mākinakina ki uta
Kia mātaratara ki tai
E hī ake ana te atakura
He tio he huka he hauhu

Cease the winds to the west
Cease the winds to the north
Let the breeze blow over the land
Let the red-tipped dawn come with a sharpened air
A touch  of frost and a promise of a glorious day

He Hōnore

He hōnore, he korōria
Maunga-rongo ki te whēnua
Whakaaro pai e
ki ngā tangata katoa
Ake, ake, ake, ake
Āmine
Te Atua te piringa
Tōku oranga

All honour and glory to our creator
Let there be peace on earth
May good thoughts come to all mankind
Forever and ever, forever and ever
Amen
The Maker, the refuge of my life

Karakia Timatanga 

Tukua te wairua kia rere ki ngā taumata
Hei ārahi i a tātou mahi
Me tā tātou whai ī ngā tikanga o rātou mā
Kia mau kia ita
Kia kore ai e ngaro
Kia pupuri
Whakamaua kia tina, tina
Hui e, Tāiki e!

Starting Prayer

Allow ones spirit to exercise it’s potential
To guide us in our work as well as in our pursuit of
ancestral traditions
Take hold and preserve it
Ensure it is never lost
Hold fast, secure it
Draw together ! affirm !

Karakia Whakamutunga 

Hikitia, hikitia, hikitia te rongomaiwhiti o tēnei hui
Tukua kia ia, tukua kia ōī
Ko Ranginui ki runga
Ko Papatuanuku ki raro
Tuturu whakamaua kia tina
Tina
Haumi e Hui e
Tāiki e!

Ending Prayer

Lift the sacredness of this learning
Release it so all is balanced and well
The sky is above and the earth is below
Hold tight, grasp it, secure it
Draw together ! affirm !

Karakia Kai

E te Kaihanga,
Whakapaingia ēnei kai
Hei oranga mō ō mātou tinana
Whāngai hoki ō mātou wairua
Ki te tara o te ora
Ake, ake ake
Āmine

Blessing food

To our Creator
Bless this food unto our bodies and spirit
With the food of wellness
Forever and ever
Amen